Tillgänglighet

Vi på Saga Demobibliotek gör vårat yttersta för att hålla vår site tillgänglig för alla.

Tillgänglighet för bibliotekets webbplats

Saga Demobibliotek står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Det här dokumentet beskriver hur Saga Demobibliotek uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Saga Demobibliotek som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till Påhittad Persson eller kontakta oss på telefon, 0XX - 29 00 465. 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan är vi tacksamma om du fyller i formuläret till höger så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan:

  • Film kan sakna alternativ för att kunna tillgodogöra sig filmens innehåll då de saknar undertexter och/eller syntolkning. (WCAG A 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 WCAG AA 1.2.4, 1.2.5)
  • Det saknas roller för vissa av webbplatsens delar (WCAG A 2.4.1)
  • Det förekommer att rubriker har felaktig rubriknivå. (WCAG A 1.3.2)

Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen.

Oskäligt betungande anpassning

[exempelbiblioteket.se] åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Information från externa tjänster som visas i Saga kan sakna rätt språkkod eller markering av citat. (WCAG A 3.1.2, WCAG AA 1.3.1)

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.

Saga Demobibliotek publicerades den 21 April, 2016.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 September, 2020.

 

Förbättringar för tillgänglighet.