Skaffa bibliotekskort

Här kan du skaffa lånekort!

Fyll i formuläret nedan för att registrera dig som låntagare:

MM låntagarformulär

Select your gender

For your convenience you can choose a home library. Your home library becomes your default library across the website.

Låneregler och personuppgiftshantering

    Bibliotekskort

    Ett bibliotekskort får du i bibliotekets informationsdisk. Du måste legitimera dig, antingen med en giltig ID-handling eller genom vårdnadshavare /lärare. Kortet är gratis och du får det medan du väntar.

    Du kan låna och lämna tillbaka medier på alla kommunens bibliotek inklusive bokbussen. Med en PIN-kod (4 siffror) till ditt kort kan du själv låna och låna om i våra självbetjäningsautomater eller här på vår webbplats. Du kan även reservera böcker, låna e-böcker m.m. Pin-koden får du i bibliotekets informationsdisk.

    Det gröna bibliotekskortet fungerar också som utskriftskort och kopieringskort. Du laddar det med valfri summa i informationsdisken.