Låneregler och personuppgiftshantering

Ansvar
Du är ansvarig för dina lån. Målsman ansvarar för barns lån.

Om du tappar bort eller råkar förstöra en bok eller skiva ska den ersättas enligt de avgifter som slagits fast av biblioteket.

Om du lämnar tillbaka det du lånat för sent, får du betala en förseningsavgift.

Lånetid
Återlämningsdatum står på det kvitto du får när du lånar. Normal lånetid är 4 veckor. 

Omlån
Om ingen står i kö för det du lånat, kan du själv förlänga lånet 1 gång. Du kan göra det via vår hemsida, mejla, eller ringa oss under öppettid. Logga in på webbplatsen med ditt lånekortsnummer/personnummer och pinkod.

Reservationer
Du kan reservera via hemsidan, eller kontakta oss via mejl eller telefon. Du får besked per SMS, e-post eller brev när boken finns att hämta. Att reservera är gratis.

Fjärrlån
Böcker som inte finns inom biblioteket kan beställas från andra bibliotek för 30kr per bok. Du får besked per SMS, e-post eller brev när boken finns att hämta.

Förseningsavgifter hos biblioteket
Om du lämnar tillbaka det du lånat för sent, tar biblioteket ut en förseningsavgift. Avgifterna bestäms av biblioteket. Vid total skuld på 100 kr spärras möjligheten att låna.
Som låntagare är du skyldig att informera dig om våra regler. Ouppklarade lån eller skulder kan leda till att rätten att låna dras in och ärendet kan komma att överlämnas till inkasso.

Förseningavgifter gäller låntagare från 16 års ålder.
Per vuxenmedia och påbörjad vecka: 10 kr.
Per tidskriftsnummer och påbörjad vecka: 5 kr.
Per vuxenmedia som är avgiftsbelagd (hyrs ut) och dag: 10 kr.
Meddelandeavgift (porto): 10 kr
Maxbelopp per återlämningstillfälle: 250 kr.

Ingen förseningsavgift tas ut för barnmedia.

Ersättningsavgifter om du måste ersätta förlorad eller förstörd bok:
Vuxenbok: 175 kr.
Barnbok: 100 kr.
Tidskrift: vuxen 50 kr.
Tidskrift barn: 10 kr.
Film och TV-spel: 500 kr.
Media ersätts med angivet belopp eller anskaffningsvärdet vid högre belopp.

Övriga avgifter:
Hyra av spelfilmer på DVD för vuxna och tv-spel: 20 kr.
(Filmer för barn är inte avgiftsbelagda.)

Från den 25 maj 2018 ersätter Dataskyddsförordningen (GDPR) Personuppgiftslagen (PUL). GDPR syftar till att stärka din rätt till skydd av dina personuppgifter.

Bibliotekens hantering av personuppgifter

Biblioteket sparar personuppgifter om dig för att kunna registrera pågående lån och kunna kontakta dig när en reserverad bok finns att hämta eller om du inte lämnat tillbaka dina lån i tid.
Vi sparar uppgifter om ditt namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi sparar även ditt lånekortsnummer, PIN-kod(krypterat), lösenord(krypterat), användarnamn, hembibliotek och bibliotekssystemets låntagar-id. Om du har skapt egna listor eller betygssatt verk på vår webb sparas även dessa uppgifter. Uppgifterna används för utskick av påminnelser, övertidsvarningar, reservationsmeddelanden och räkningar. Uppgifterna används också vid adressuppdateringar. Uppgifterna används inte i något annat syfte.
Vi sparar uppgifterna tills du ber oss ta bort dem eller efter du varit inaktiv låntagare i tre år.
Biblioteket är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring (dataportabilitet) eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på biblioteket, telefon 090-00 00 00, varefter din begäran kommer att prövas.

För kontakt med bibliotekets dataskyddsombud:
Postadress: Dataskyddsombud, Biblioteket, 900 00 Umeå
E-post: dataskyddsombud@openlib.se

Vill du klaga på Bibliotekets behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet inom området, adressen är Box 8114, 104 20 Stockholm, datainspektionen@datainspektionen.se, telefonnummer 08-6576100