Fjernlån/Innkjøpsønske

Fjernlån

(Husk at dette er demosider)

Bøker som ikke finnes på noen av våre bibliotek kan fjernlånes fra andre bibliotek. Du må være registrert som låner hos oss for å kunne foreta et fjernlån.

Ved fjernlån bestemmes lånevilkår og lånetid av det biblitoket som boken lånes fra. For å fornye må du kontakte ditt bibliotek. Skulle det ikke være mulig å fornye får du beskjed om dette via mail eller sms. Hvis fornyelsen godkjennes vil du se ny forfallsdato i din lånekonto når fornyelsen er gjennomført.

Innkjøpsforslag

Gi oss gjerne forslag til nye bøker hvis du savner noe i våre hyller.  Vi kjøper inn mange av de forslagene vi mottar, men har begrensninger på enkelte ting, som f.eks dyr avansert faglitteratur.

Til formularet!

(Husk at dette er et demobibliotek)

Vi bruker samme fomular til både innkjøpsforslag og fjernlån, du må væra innlogged på webbplassen for å fylla ut det. Klikk her fer å komme til formularet.