Fjärrlån/Inköpsförslag

Saknar du en bok på biblioteket? Lämna ett inköpsförslag eller be oss låna den från ett annat bibliotek åt dig!

Fjärrlån

Böcker som inte finns på något av Biblioteken i Falun kan fjärrlånas från något annat bibliotek. Du måste vara registrerad som låntagare hos oss för att göra fjärrlån.

Vid fjärrlån bestäms lånevillkoren och lånetiden av det bibliotek som boken lånas ifrån. För att göra omlån måste du kontakta ditt bibliotek. Om det inte går att förlänga lånet, får du besked om detta per mail eller brev. Annars syns nytt återlämningsdatum på ditt låntagarkonto när omlånet är beviljat.

Vissa fjärrlån kan bara göras som läsesalslån, vilket innebär att boken bara får läsas på biblioteket. Böcker med få sidor (upp till 60) skickas inte utan kopieras. Fjärrlånet kostar då 60 kronor.

Räkna med minst en veckas leveranstid.

Inköpsförslag

Gör gärna ett inköpsförslag om du saknar något på våra hyllor! Vi köper in många inköpsförslag, men har begränsningar i inköp av kurslitteratur, avancerad facklitteratur samt titlar om ämnen där vi redan har ett brett urval.

Om en titel är alltför specialiserad för ett folkbibliotek eller väldigt svår att få tag i kan vi fjärrlåna från ett annat bibliotek i stället. Till E-biblioteket kan vi inte ta emot några inköpsförslag alls.

Ett inköp tar i allmänhet mellan 3 och 5 veckor. Om vi väljer att inte köpa in hör vi av oss, annars får du ett meddelande när det du föreslagit finns att låna.

Till formuläret!

Vi använder samma fomulär för både inköpsförslag och fjärrlån, du måste vara inloggad på webbplatsen för att fylla i det. Klicka här för att komma till formuläret.