Få lånekort

Her kan du skaffe lånekort!

Fyll ut formularet for å registrere deg som låner: (demobibliotek-ikke reelt)

Select your gender

For your convenience you can choose a home library. Your home library becomes your default library across the website.

    Lånekort

    Ett lånekort får du i bibliotekets informationsdisk. Du må legitimere deg, enten med et gyldig ID-kort eller annen relevant ID . Kortet er gratis og du får det mens du venter.

    Du kan låne og returnere medier på alle kommunens bibliotek inklusive bokbussen. Med en PIN-kod (4 sifer) til ditt kort kan du selv låne og fornye i våre selvbetjeningsautomater eller her på vår webside. Du kan også reservere bøker, låne e-bøker m.m.